Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego iStrefa.eu jest podmiot działający pod firmą: ‘RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz i A.Zams Sp.j.’ z siedzibą przy ul. Ochotniczej 6, 20-012 Lublin, NIP: PL7120104384, KRS: 0000004509.

Informujemy że Administratorem danych (w szczególności danych podanych w formularzu zgłoszeniowym lub zleceniu serwisowym), w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1)  jest spółka prawa polskiego pod firmą: RESET‑ PC W. Kondratowicz – Kucewicz i A. Zams, Spółka jawna, z siedzibą w Lublinie; ul. Ochotnicza 6; 20 – 012 Lublin; KRS nr 0000004509; akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca REGON: 430133001 oraz NIP: 7120104384, zwana dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem w sprawie dotyczącej danych osobowych: olimp@iStrefa.eu


2. Cele przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celach:
– zawarcia umowy sprzedaży sprzętu elektronicznego w tym telefonów i komputerów;
– zawarcia umowy sprzedaży części, urządzeń peryferyjnych, akcesorium lub materiału eksploatacyjnego;
– umówienia wizyty serwisowej;
– realizacji usługi serwisowej;
– realizacji usługi konsultacyjnej;
– realizacji usługi transportowej;
– przekazania informacji o kampanii serwisowej;
– przekazania informacji marketingowej lub promocyjnej;
– przekazania danych do podmiotów współpracujących lub uprawnionych;
– zapewnienia wywiązania się przez Administratora z obowiązujących go przepisów prawa;
– sprawozdawczości finansowej; celno–skarbowej i księgowej;
– rozliczeń i ewidencjonowania rozliczeń.

3. Czas przez który będą przetwarzane dane osobowe
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego celów, dla których dane zostały udostępnione (tak długo, jak długo będzie to potrzebne, uzasadnione i prawnie dopuszczalne).

4. Prawa osoby, której dane dotyczą
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość spełnienia przez Administratora świadczenia umownego.

Informujemy również, że dane mogą być (o ile będzie to potrzebne i uzasadnione) przekazywane do:
– podmiotów będących Gwarantami urządzeń lub usług zgłaszanych do Administratora (w szczególności do firmy Apple, np. przy realizacji naprawy lub zamówienia usługi);
– podmiotów świadczących usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, etc. (w szczególności do firm: DHL, Poczta Polska);
– banków (w wypadku procedur poszukiwania lub uzyskiwania finansowania np. przy sprzedaży ratalnej lub kredytowanej);
– podmiotów finansujących ze stosunku leasingu (w wypadku procedury pozyskiwania oferty leasingowej lub pozyskiwania leasingu);
– ubezpieczycieli (w celu pozyskania oferty udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, przedłużenia polisy ubezpieczeniowej oraz likwidacji szkody);
– urzędów i instytucji (zgodnie z wymogami prawa);
– podmiotów działających na rzecz lub na zlecenie podmiotów, o których mowa powyżej;
– podmiotów prowadzących obsługę księgową Administratora;
– podmiotów prowadzących obsługę prawną Administratora.

Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osobie której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z ew. naruszeniem ochrony danych osobowych.

 

5. Możliwość cofnięcia zgody
Zgoda na przetwarzanie danych przez Administratora może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ochrona informacji .
Zbierane informacje przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.

 

Informacje dotyczące serwisu internetowego znajdującego się pod adresem:  https://iStrefa.eu
– zwanego dalej również Serwisem
Serwis pozwala na utrzymanie anonimowości Użytkownika podczas korzystania z niego. Zbiera dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP, rodzaj przeglądarki, czas dostępu) w celach technicznych (związanych z administracją serwerami) oraz w celu zbierania ogólnych danych statystycznych (np. region, z którego IP łączy się z serwisem). Mogą być zbierane także tzw. dane nawigacyjne (np. informacje o linkach z których nastąpiło przekierowanie na stronę iStrefa.eu lub na które Użytkownik zdecydował się kliknąć w Serwisie).
I. Polityka serwisu internetowego iStrefa.eu dotycząca plików tzw. “cookies”
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. “cookies”) w urządzeniu użytkownika.
W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Serwis internetowy iStrefa.eu może przechowywać (przechowuje lub będzie przechowywać w przyszłości) pliki cookies na urządzeniach użytkowników w celu:
• utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie będzie musiał na każdej stronie/podstronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła (dotyczy wyłącznie stron i podstron wymagających autoryzacji użytkownika);
• lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników;
• tworzenia statystyk oglądalności i odwiedzin Serwisu;
• prowadzenia prac nad poprawą bezpieczeństwa Serwisu.
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej użytkownika, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików “cookies” na urządzeniu użytkownika. Efektem takiej zmiany może być utrudnienie w korzystaniu z niektórych usług Serwisu lub utrata możliwości korzystania z niektórych jego funkcjonalności, w szczególności tych które ze swojej natury wymagają plików “cookies”.
II. Prawo wyboru
Serwis internetowy iStrefa.eu daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych stron/podstron jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, a jedynie niektóre usługi mogą wymagać rejestracji lub autoryzacji użytkownika lub podania danych osobowych (np. w celu zgłoszenia chęci skorzystania z usługi). Rejestracja w serwisie internetowym iStrefa.eu jest dobrowolną decyzją użytkownika i ma on prawo wglądu w przetwarzane i dotyczące go dane oraz prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usuwania, a także wniesienia skargi (zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 4)
III. Odnośniki (linki) do innych stron w serwisie internetowym iStrefa.eu
Serwis internetowy iStrefa.eu zawiera linki i odnośniki do innych serwisów i stron internetowych, które są własnością i są prowadzone przez inne podmioty. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że nie odpowiadamy za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę iStrefa.eu. Nie ponosimy również odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie sugerujemy użytkownikom naszego serwisu internetowego: zapoznanie się z polityką prywatności i regulaminem użytkowania ów serwisów – zarządzanych przez innych administratorów.
IV. Pytania i kontakt
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty iStrefa.eu powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.
Wszelkie pytania dotyczące serwisu internetowego iStrefa.eu, regulaminu, polityki prywatności, danych osobowych oraz korzystania z Serwisu należy kierować e-mailem pod adres: olimp@iStrefa.eu .